SLU-nyhet

Jägmästarstudent invald i IVA:s studentråd

Publicerad: 07 september 2022
Foto på Clara Hernblom

Clara Hernblom, jägmästarstudent vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har blivit invald i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) studentråd. Mandatperioden är två år.

IVA:s studentråd är ett forum för engagerade ingenjörs- och ekonomistudenter och doktorander från Sveriges universitet och högskolor med ingenjörs- eller ekonomiutbildningar samt studenter/doktorander från Sveriges lantbruksuniversitet och handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg.

– Det är alltid svårt sätta ord på hur det känns. En sammanfattning är att det känns ärofyllt att ha blivit nominerad av SLU, och att det ska bli väldigt spännande. Jag är förväntansfull på de kommande två åren, säger Clara Hernblom.

Clara Hernblom studerar på jägmästarprogrammet med inriktning mot skogsekonomi vid SLU. Under det senaste året har hon varit ordförande för SLU:s samlade studentkårer, Sluss. Hon har varit studenternas representant i flera beslutande organ, däribland universitets styrelse och rektors ledningsråd.

– Jag vill tillsammans med IVA öka kännedomen om de gröna och areella näringarnas betydelse, både inom IVA men också i samhället i stort. Det jag önskar från IVA är dels ett utökat kontaktnät, mer erfarenhet kring utbildningsfrågor samt en rolig tid med studenter från andra lärosäten. Dessutom vill jag få större kunskap kring teknik och digitalisering, vilket jag hoppas kunna ta med mig tillbaka till SLU. De gröna näringarna står inför utmaningar vad gäller teknik och digitalisering, samtidigt som samhällets vetskap om de gröna näringarna är låg, enligt min åsikt. Jag tror därför att min och SLU:s roll är viktig i IVA:s studentråd och att vi kommer ha ett viktigt utbyte av kunskaper inom rådet.

Studentrådet bidrar aktivt med att lyfta frågor och väcka engagemang, inte minst genom att driva egna projekt, inom ramen för IVA:s verksamhetsområden. Områdena som bland annat berörs är digitalisering, högre utbildning och forskning, innovation, klimat och miljö, näringsliv, samhällsbyggnad samt utbildning och lärande. Studentrådet har elva ledamöter och mandatperioden är två år. I denna omgång valdes det in sex nya ledamöter, från Luleå Tekniska Universitet, Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Högskolan i Halmstad, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Länk till IVA:s studentråd

https://www.iva.se/om-iva/studentradet/


Kontaktinformation