SLU-nyhet

Stipendieutlysningar ställs in

Publicerad: 08 juni 2022

Universitets och Högskolerådet (UHR) meddelar att höstens ansökningsomgång för MFS stipendier ställs in. Det innebär att SLU och andra lärosäten i Sverige inte kan utlysa MFS stipendier till studenter från och med hösten 2022. Beslutet påverkar även andra program så som Linnaeus-Palme.

Stipendieprogrammet Minor Field Studies är ett SIDA-finansierat program. Orsaken till att programmet ställs in beror på regeringens neddragning av biståndsbudgeten i år kopplat till flyktingmottagande i Ukraina. SIDA ser över framtida möjligheter för MFS programmet. 

Den pågående programperioden för MFS fortsätter fram till slutrapportering sommaren 2023. Redan beviljade stipendiater som ska resa ut på sina fältstudier under höstterminen 2022 samt vårterminen 2023 kommer alltså kunna göra det som planerat.  

Läs mer om beslutet på Utbyten.se och på Sida.se:

Ansökningsomgångar ställs in | Utbyten.se

Förändringar av Minor Field Studies och andra program | Sida


Kontaktinformation

SLU Mobilitet

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se