SLU-nyhet

Smittrapporteringen fortsätter

Publicerad: 17 februari 2022

SLU:s smittrapportering av covid fortsätter tills vidare då den visat sig vara till nytta för att identifiera eventuell klusterspridning.

Rapportering ska ske på samma sätt som tidigare dvs att medarbetare som genom pcr- eller antigentest konstaterats smittade, ska meddela det till närmaste chef som därefter rapporterar till smittsparning@slu.se.
Misstänkt smitta ska inte rapporteras, endast konstaterad.

För studenter gäller fortsatt att rapportera konstaterad covid-smitta via formulär på studentwebben.

Relaterade sidor: