SLU-nyhet

Ny e-postadress till IT-supporten från 14 februari

Publicerad: 10 februari 2022

Som ett led i arbetet för IT-avdelningen på SLU att förbättra servicen och supporten till medarbetarna införs den 14 februari nya arbetssätt samt ett nytt ärendehanteringssystem.

I och med detta ändras den e-postadress som ska användas för ärenden till IT-supporten. Den nya adressen är support@slu.se

Ändringarna är en del av det långsiktiga förändringsarbete som pågår på IT-avdelningen för att öka kundnöjdheten, som en del i IT-avdelningens förändringsresa.

Kontakt med IT-support

IT-supporten nås på telefon 018-67 66 00, e-post support@slu.se eller webbadress https://support.slu.se/

Har du frågor?

Kontakta Anders Krång 018-67 33 25, anders.krang@slu.se

Relaterade sidor: