SLU-nyhet

Naturvetare rankar SLU högt som arbetsgivare

Publicerad: 15 november 2022

Mer än 6 000 akademiskt utbildade naturvetare har listat vilka arbetsgivare de helst vill jobba hos. SLU rankas högst av naturvetare som arbetar med skog, lantbruk, livsmedel och närliggande områden. I totalen hamnar SLU på femte plats, överst bland de svenska universiteten.

Naturvetarbarometern är en stor enkätundersökning som fackförbundet Naturvetarna har gjort bland sina medlemmar samt studenter vid naturvetenskapliga program på svenska universitet. Mer än 6 000 personer har svarat på vad som gör en arbetsgivare attraktiv, men även klassat vilka företag och organisationer de helst vill arbeta hos.

Drygt 1 000 av dem som besvarade enkäten arbetar inom området ”bioproduktion”, dvs. skog, lantbruk, trädgård, veterinärvård eller livsmedel. Enligt Naturvetarbarometern är det SLU som bäst svarar upp mot deras krav.

– Att Naturvetarnas medlemmar rankar SLU som den bästa arbetsgivaren inom området bioproduktion var oerhört glädjande att höra. Speciellt eftersom de rankade oss högt inom områden som är viktiga för oss som arbetsgivare, såsom stimulerande arbetsuppgifter, varor och tjänster man kan stå för, arbetet med hållbarhet och möjlighet till kompetensutveckling, säger Maria Knutson Wedel, SLU:s rektor.

Tio-i-topp-listor

(klicka på rubrik för mer info från Naturvetarna)

Mest attraktiva arbetsgivare inom bioproduktion

 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Länsstyrelsen
 • Hushållningssällskapen
 • Sveaskog
 • Jordbruksverket
 • Lantmännen
 • Skogsstyrelsen
 • Växa Sverige
 • Skogforsk
 • Holmen Skog

Mest attraktiva arbetsgivare totalt

 • AstraZeneca
 • Länsstyrelsen
 • Naturvårdsverket
 • Kommunen
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • RISE
 • Regionen
 • Karolinska institutet
 • Livsmedelsverket
 • Lunds universitet

Mer om Naturvetarbarometern

Datainsamlingen genomfördes under perioden 5 maj 2022 till 14 juni 2022 via enkätutskick. Enkäten skickades ut till Naturvetarnas medlemmar samt till samtliga studenter på som studerar naturvetenskapliga program på ett svenskt universitet. 

Totalt svarade 6 158 personer på enkäten, varav 1 006 personer som arbetar inom bioproduktion. Bland respondenterna fanns 473 studenter.


Kontaktinformation