SLU-nyhet

Ny version av studentuppsatsmallen

Publicerad: 03 januari 2022

Nu lanseras en ny version av SLU-bibliotekets uppsatsmall för studentarbeten. Den nya versionen är lättare att använda och har utvecklats utifrån erfarenheter från de tidigare mallversionerna. Utseendemässigt har endast mindre förändringar gjorts.

Nu lanseras en ny version av SLU-bibliotekets studentuppsatsmall. Den nya versionen åtgärdar en del svårigheter som funnits med tidigare versioner, och kommer vara lättare att använda för studenterna. Förändringar har skett utifrån erfarenheter och återkoppling från studenter och lärare.

Det mesta som förändrats i den nya versionen handlar om uppdateringar ”bakom kulisserna”. Utseendet är i stort sett oförändrat, men en förändring är att sidan där studenten godkänner publicering flyttats längst bak i mallen. Det blir då lättare att hitta för administratörer och placeras samtidigt tydligt utanför inlagan.

Glöm inte att det finns en canvasguide som hjälper dig som ska använda mallen:

Canvasguiden uppdateras och byggs ut löpande.

Eftersom den nya versionen av mallen är lättare att använda rekommenderas ni som använder mallen på er kurs eller program går över till den nya versionen. Behöver du hjälp att göra förändringar i mallen, kontakta biblioteket@slu.se.


Kontaktinformation