SLU-nyhet

NILS fältinventeringar söker fältpersonal för sommaren 2022

Publicerad: 18 januari 2022

Kommande säsong anställer institutionen för skoglig resurshushållning forskningsbiträden för fältinventering i flera olika inventeringsprogram: havsstrand, gräsmarker, lövskogar och i fjällen. Arbetet bedrivs i fält under sommarhalvåret och tjänsten är en säsongsanställning. Vi söker dig som vill ha ett varierande, rörligt och fysiskt krävande utomhusjobb.

För att arbeta som forskningsbiträde vid institutionen måste du ha:
  • B-körkort
  • god fysik och fältvana och trivas att arbeta utomhus i alla väder
  • möjlighet att bo och arbeta lång tid på annan ort
  • god samarbetsförmåga
  • god datorvana
  • god förmåga att tolka text, förstå och uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska

Vi anställer personer med biologi, biogeo, skoglig eller likvärdig kompetens, helst med universitets- eller högskoleexamen. Erfarenhet av biologisk/skoglig fältinventering är meriterande. All instruktion och annan litteratur är på svenska, liksom internutbildning.

 

NILS fältinventeringar

NILS fältinventeringar har behov av 26 forskningsbiträden med lagarbete två personer i varje och 1-2 tidsbegränsade anställningar för kortare perioder. Arbete kommer att erbjudas för hela säsongen. Inventeringarna sker i alla landmiljöer i Sverige; skog, fjäll, kust, jordbrukslandskap, myrmarker och bebyggda områden. Under maj och juni pågår inventeringar inriktade på lövskogar och gräsmarker. I den senare delen av säsongen utförs fältinventering i fjällen och strandinventering längs kusterna. Under en arbetsdag inventerar laget en trakt med i snitt 6 provytor. På provytorna registreras variabler om det aktuella ägoslaget (ex. lövskog, gräsmark eller fjäll). I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att med för inventeringarna gällande metodik, artbestämma och bedöma täckning av kärlväxter, mossor och lavar, klassificering av naturtyper, och skogliga mätningar.

Introduktionsutbildning och fältsäsong

Fältinventeringarnas introduktionsutbildning kommer att hållas i början av maj och därpå startar Lövskog- och gräsmarksinventeringen, i juli Fjällinventeringen och senare i juli parallellt med övriga inventeringar startar Havsstrandsinventeringen. Inventeringssäsongen pågår preliminärt från andra veckan i maj till början av oktober. Tidigare inventerare i fjolårets fältsäsong kan komma att erbjudas en tidigare start än maj.
Boende kan vara svårt att ordna i vissa avlägsna områden (ex. kalfjäll), varför du måste vara beredd att tälta vid behov.

God kunskap om svenska arter (mossor, lavar och kärlväxter) är en förutsättning för att klara arbetet. En del av arbetet utförs i betesmarker och det är därför en fördel om du är orädd för nötkreatur och hästar. Arbetsdagen är 10 timmars och under en 4-veckors-period arbetar man normalt 16 dagar, oftast uppdelat i två block. Arbetstidens utlägg anpassar varje lag efter fältarbetet eftersom resor inte ska inverka negativt på fältarbetet. Exempelvis vid arbete på långa avstånd kan fler block läggas samman för att ha en längre ledighet däremellan.

Boende under arbetsperioden planeras och bestäms inom arbetslaget. Vanliga boendeformer är tält, campingar, vandrarhem eller hotell. Vi tillhandahåller fältutrustning och bilar. Jobbet innebär mycket resande och beroende på avstånd mellan hemort och arbetsområde bör du vara beredd på resor med både flyg, tåg och bil. Det förekommer ibland helikopter- eller båttransport till provytorna.

Det är viktigt att du känner ansvar för ditt arbete, har ett genuint artintresse och att du kan arbeta självständigt samtidigt som du med din kollega är en enhet som ansvarar för arbetet som utförs.

 

Fakta:

För mer information, kontakta Maria Sjödin, 090-786 84 89 eller Viktor Johannessen, 090-786 85 26.

Välkommen med din ansökan via ansökningslänken här senast den 2022-02-28.

Vi kommer behandla ansökningarna fortlöpande under ansökningstiden.


Kontaktinformation

Maria Sjödin, Fältansvarig NILS
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för landskapsanalys
maria.sjodin@slu.se, 090-7868489, 073-0393775

 

Viktor Johannessen, miljöanalytiker.

Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
viktor.johannessen@slu.se, 090-786 85 26