SLU-nyhet

SLU står sig väl i Shanghairankningarna 2021

Publicerad: 27 augusti 2021

SLU är ett av världens 300 främsta universitet, enligt den rankning som Shanghai Ranking Consultancy nyligen redovisade. I organisationens ämnesuppdelade rankning, som kom tidigare i år, hamnade SLU högt inom flera områden, framför allt ekologi, jordbruksvetenskaper och veterinärmedicin.

The Academic Ranking of World Universities (ARWU), som publiceras av organisationen Shanghai Ranking Consultancy, är en av de mest ansedda årliga universitetsrankningarna. I 2021 års rankning placeras SLU i intervallet 201–300, vilket är ett kliv uppåt jämfört med i fjol (301–400).  

Samma organisation publicerar även en rankning av världens universitet uppdelad på 54 olika ämnen, Global Ranking of Academic Subjects (GRAS). I årets rankning, som kom i maj, rankas SLU på plats 5 i ämnet ecology, på plats 10 i agricultural sciences och på plats 24 i veterinary sciences. I dessa områden är SLU högst rankat bland Sveriges universitet.

SLU återfinns också bland de hundra högst rankade universiteten i världen (och de två till tre bästa i Sverige) inom tre andra områden: oceanography; environmental science & engineering; samt water resources

– Det är oerhört glädjande att se förändringen från 301–400 till 201–300 och att SLU rankas i världstoppen inom några av våra kärnämnen. Olika rankingar mäter lite olika saker och för att förbättra placeringen på en rankning som ARWU, krävs extraordinära forskningsinsatser, säger SLU:s rektor Maria Knutson Wedel. Vi ska alla vara oerhört stolta över vad vi kan åstadkomma på SLU, men också över att det finns flera svenska universitet på listan. Det påminner oss om att svensk forskning hävdar sig väl internationellt, och om vikten av fortsatt nationell samverkan för tillgång till riktigt bra forskningsinfrastruktur.

De fullständiga rankningarna och information om den metodik som används finns på http://www.shanghairanking.com/rankings.

Pressmeddelanden från Shanghai Ranking

http://www.shanghairanking.com/news/arwu/2021 (15/8 2021)

http://www.shanghairanking.com/news/gras/2021 (26/5 2021)

Mer om SLU i universitetsrankningar

https://www.slu.se/om-slu/fakta-visioner-varderingar/universitetsrankningar2/


Kontaktinformation