SLU-nyhet

Ny nationell strategi och handlingsplan för vattenbruk 2021-2026

Publicerad: 09 juni 2021

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har nu lanserat en ny strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026 samt en handlingsplan för utveckling av vattenbruk. Arbetet med att ta fram dessa har skett i brett samarbete med andra myndigheter, bransch-organisationer, intresseorganisationer och forskare, däribland akvakulturforskare vid SLU.

Strategin understryker vikten av väl fungerande och väl förvaltade ekosystem som grund för lönsamma och konkurrenskraftiga näringar, och behovet av att ta hänsyn till alla tre perspektiv av hållbarhet – miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Den lyfter också behovet av bättre kunskap, kompetensutveckling och kommunikation till stöd för förvaltning och näringarnas utveckling. Åtgärderna i handlingsplanen för svenskt vattenbruk syftar till att uppfylla målen i strategin.

Följande områden har prioriterats i handlingsplanen för att utveckla vattenbruket 2021-2026:    

 1. Lokalisering av vattenbruk
 2. Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor
 3. Förebyggande hälsoarbete och ökad djurvälfärd
 4. Digitalisering av svensk vattenbruksproduktion
 5. Reproduktion och produktion inför vidareuppfödning
 6. Reproduktion och produktion inför utsättning i naturen
 7. Utveckling av produktionstekniker och arter
 8. Nutrition och foderutveckling
 9. Nationell samordning av tillstånds- och tillsynsprocesser
 10. Marknadsåtgärder
 11. Kompetenshöjning och innovation.