SLU-nyhet

Kampanjen Stoppa Kvarkan 3-9 maj 2021

Publicerad: 28 april 2021
SAW2021

Nu samlas flera organisationer i hästsverige och i andra länder bakom kampanjen Stoppa kvarkan. Fokus ligger på kvarka, smittskydd och att kunna prata öppet om sjukdomen för att minska stigmatiseringen av en av de vanligaste infektionssjukdomarna hos hästar, med över 70 drabbade stall om året.

kampanjen stoppa kvarkan 2021

Kvarka är en smittsam luftvägssjukdom hos hästar. Allvarliga komplikationer och dödsfall förekommer, och ridskolor och stall kan få hålla stängt under långa tider på grund av smitta. Men smittspridningen går att förebygga och stoppa med den kunskap som finns, till exempel på hemsidan Stoppa kvarkan.

Stoppa kvarkan med hashtaggarna #StoppaKvarkan och #StoppaSmittan är en kampanj om kvarka som pågår mellan 3–9 maj 2021. Kampanjen startade ursprungligen i England, Strangles Awareness Week (SAW), av djurskyddsorganisationen Redwings Horse Sanctuary. För första gången deltar nu även Sverige och andra europeiska länder.

Kampanjen i Sverige organiseras av SVA tillsammans med HästSverige, SLU, olika hästorganisationer, veterinärer och forskare. Målet är att sprida information om kvarka och smittskydd och via sociala medier få igång hästägare att både dela sina egna historier och ge stöd till dem som drabbats av kvarka.

- Tyvärr finns det fortfarande en stigmatisering kring kvarka, vilket leder till att många drabbade är rädda för att prata öppet, berättar Linda Perttula, veterinär och kampanjansvarig på SVA. I en engelsk undersökning svarade 75% av stallansvariga att rädsla var en av de största orsakerna till att de inte ville prata offentligt om kvarka.

Förutom att hästarna lider av sjukdomen kan ridskolor lamslås och elever kan tvingas avstå ridning i veckor eller månader.

- Varje vecka drabbas i snitt ett till två stall av kvarka i Sverige. Här har många nåtts av kunskap och forskning om kvarka och vi har nått långt med öppenheten. Det finns fortfarande stor anledning att sprida kunskap, bland annat för att många stall ännu saknar rutiner för isolering av nya hästar, säger Gittan Gröndahl, tf statsveterinär på SVA, forskare och en av grundarna till kunskapssajten HästSverige.

Förra året fick kampanjen stor uppmärksamhet i England och nådde ut till mer än en halv miljon människor. Förhoppningen är att nå ut till ännu fler i år eftersom kampanjen kommer att pågå i fler europeiska länder.

- Det senaste året har vi haft fokus på smittskydd för människor och hästar, efter både en pandemi med COVID-19 på folk och ett allvarligt internationellt utbrott av hästvirus (EHV-1). Det har gett viktiga lärdomar som vi använder när vi nu prioriterar kvarka i vårt smittskyddsarbete, säger förbundsveterinär Peter Kallings, Svenska ridsportförbundet. När vi gör rätt i vardagen med smittrisker, kunskap och öppenhet så minimeras risken för smitta och verksamheten kan hållas i gång på ett säkrare sätt.

Information om vad som händer under kampanjveckan kommer att finnas på kampanjsidan www.sva.se/stoppakvarkan. Du som vill bli ambassadör för kampanjen och som privat eller i jobbet har hästintresserade följare i dina sociala medier får gärna kontakta oss för att få information och material i förväg.

För mer information: Linda Perttula, SVA, linda.perttula@sva.se, 018-67 42 22

Kampanjsida: www.sva.se/stoppakvarkan.

Om kvarka, SVA www.sva.se/sport-och-sallskapsdjur/hast/sjukdomar/djursjukdomar-a-o/kvarka-hos-hast-streptococcus-equi

Om kvarka, HästSverige https://hastsverige.se/sjukdomar-skador/infektioner/kvarka/

Kampanjpartner:

Evidensia www.evidensia.se/hast

Svenska djurskyddsföreningen www.djurskydd.org

Universitetsdjursjukhuset hästkliniken www.universitetsdjursjukhuset.se/hastkliniken

Karta smittläge Sverige: sva.se/djurhalsa/smittlage/karta-over-kvarka/

 

Källa: SVA


Kontaktinformation