SLU-nyhet

Gröna sektorn tar initiativ för en attraktiv, jämställd och jämlik arbets- och studiemiljö i världsklass

Publicerad: 08 mars 2021

Det har gått drygt tre år sedan #metoo-uppropen där flera upprop kom från de gröna näringarna, som #skilj agnarna från vetet, #slutavverkat och #vi sparkar bakut. Mycket arbete har gjorts sedan dess, men mycket återstår att göra innan det är alltigenom schyssta förhållanden i studiemiljöer och på arbetsplatser. Därför tas nu ett nytt initiativ med en tydlig avsiktsförklaring för att skapa en arbetsmiljö i världsklass.

– Alla ska ha lika möjligheter att komma till sin rätt i studier och arbete oavsett vem du är. Det handlar om kön, var du kommer ifrån, vad du tror på och vem du blir kär i. Gröna näringarna har ett framtida stort rekryteringsbehov och vill erbjuda god arbetsmiljö för en mångfald av personer. Det uppnås bättre om vi är flera olika aktörer som jobbar tillsammans med frågan och det är syftet med avsiktsförklaringen, säger Maria Knutson Wedel, rektor på SLU och initiativtagare.

Avsiktsförklaringen har som mål att den gröna sektorn ska vara en arbets- och studieplats där alla känner sig inkluderade, trygga och välkomna. Nu handlar det inte enbart om att skriva under ett upprop utan alla undertecknarna förbinder sig att arbeta aktivt och praktiskt med jämställdhet och lika villkor.

– Med denna avsiktsförklaring vill vi visa att vi står enade bakom målet att uppnå jämlika och jämställda studiemiljöer och arbetsplatser inom de gröna näringarna. Vi ska utveckla och stärka det interna arbetet inom respektive organisation, och dela goda exempel med varandra, säger LRF:s förbundsordförande Palle Bergström.

Deltagarna förbinder sig att aktivt arbeta med att skapa attraktiva studie- och arbetsförhållanden och studie- och arbetsmiljöer ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Men också att förbättra och synliggöra arbetet mot diskriminering och trakasserier. På så sätt vill deltagarna vara en förebild för andra företag/organisationer samt för elever och studenter inom den gröna sektorn. Undertecknarna har lovat att:

  • Tydligt ta ställning för att en jämlik och jämställd arbets- och studiemiljö är en förutsättning för framgångsrika arbets- och studieresultat.
  • Aktivt verka för att integrera jämställdhetsperspektivet i den ordinarie verksamheten.
  • Aktivt verka för att studeranderepresentanter, medarbetare, förtroendevalda och chefer samarbetar i frågor enligt syftet i avsiktsförklaringen.
  • Genomföra kunskapshöjande åtgärder, exempelvis utbildningar, med syfte att skapa en jämlik och jämställd arbets- och/eller studiemiljö.
  • Dela med sig av goda exempel och erfarenheter inom området till andra organisationer.

Vill du läsa hela avsiktsförklaringen och se vilka företag och organisationer som har skrivit under klickar du på länken https://internt.slu.se/avsiktsforklaring

Kontaktpersoner

Magnus Nelin, presschef, SLU, tel 018-67 26 08, magnus.nelin@slu.se

Karin Holmgren, prorektor, SLU, tel 018-67 12 58, karin.holmgren@slu.se


Kontaktinformation