SLU-nyhet

Nu krävs godkännande från studenter för publicering

Publicerad: 26 februari 2021

För att förtydliga upphovsrätten till självständiga arbeten blir det från och med 1 mars 2021 obligatoriskt för alla studenter att godkänna publicering innan de laddas upp i Epsilon. Godkännandet dokumenteras och arkiveras av ansvarig institution.

Enligt SLU:s Avtal om överlåtelse av rätt att publicera verk behöver studenter godkänna publicering av självständiga arbeten. Från och med den 1 mars 2021 ska godkännandet dokumenteras och arkiveras av kursansvarig institution, enligt beslut i Utbildningsnämnden (UN) 2020-12-08. Datumet 1 mars 2021 avser när arbetet är godkänt och avklarat enligt Ladok.

Förändringen är viktig för att säkerställa att SLU följer upphovsrättslagen och förtydligar studenternas rättigheter till sitt eget arbete, säger Tomas Lundén på SLU-biblioteket.

SLU hoppas att andelen arbeten som publiceras kommer att vara hög även i fortsättningen.

Det är viktigt och bidrar positivt till synligheten för den enskilda studenten och hens arbete, men i förlängningen även till utbildningarnas och universitetets synlighet utåt, framhåller prorektor Karin Holmgren.

Godkännandet kan ske på något av följande sätt:

  1. Studenten kan godkänna eller avstå kommande publicering genom att underteckna en bilaga till arbetsplanen för självständiga arbeten.
  2. Studenten kan ge sitt godkännande till publicering i samband med inlämning. I bibliotekets mall för studentarbeten finns till exempel möjlighet att via kryssruta välja om arbetet ska publiceras eller inte.

Om studenten väljer att publicera arbetet i fulltext blir pdf-fil och metadata öppet synliga, sökbara och möjliga att läsa och ladda ned. I de fall studenten inte ger sin tillåtelse till publicering ska arbetet fortfarande laddas upp i Epsilon för arkivering, men endast metadata och sammanfattning blir då synliga och sökbara.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation