SLU-nyhet

Amanda representerar Sveriges unga på FN:s klimatkonferens

Publicerad: 04 november 2021
Amanda Björksell på Cop26. Foto.

Möt agronomstudenten Amanda Björksell som är på FN:s klimatkonferens i Glasgow. Hon berättar om sitt deltagande på COP26, hur hennes klimatengagemang startade och vilka hennes bästa tips är för att leva mer klimatsmart.

Mellan den 31 oktober – 12 november samlas världens ledare på FN:s klimatkonferens, COP26, i Glasgow för att diskutera hur vi ska möta klimatförändringarna.

På plats i Glasgow finns även agronomstudenten Amanda Björksell. Hon har blivit utsedd av Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) att delta i den svenska delegationen. 

Hej Amanda! Du representerar Sveriges unga på FN:s klimatkonferens i Glasgow. Vad ska du göra där? 

Jag kommer vara på plats under hela COP26 som en del av den svenska skarpa delegationen. Sverige har nämligen två ungdomsplatser i den officiella delegationen, som utses av LSU. För att förbereda inför mötet har jag och min kollega Fredrika Andersson träffat olika ungdomsorganisationer och nätverk för att få en bild av vilka frågor som Sveriges unga vill driva under COP26. Vi har även tagit fram ungas "red lines", som blir en markör för hur unga ställer sig till olika förhandlingsfrågor.  

Hur startade ditt klimatengagemang?  

Jag minns faktiskt inte riktigt hur det började, men jag har alltid värnat mycket om naturen och tillbringat mycket tid i skogen. Däremot minns jag hur jag i låg- eller mellanstadiet började förstå hotet som vi människor faktiskt utgör mot vår planet och orimligheten i att vi också förstör för oss själva. Då insåg jag även att jag utifrån min priviligierade position, exempelvis det faktum att jag själv kunde välja min utbildning, ville göra det jag kan för att vända den utvecklingen. När jag sedan skrev mitt gymnasiearbete om hur storskalig odling av ananas i Centralamerika påverkar både arbetare och den närliggande miljön blev det ännu tydligare för mig hur klimatfrågor är så nära kopplade till rättvisefrågor. Därifrån var det inte ett långt steg till att börja plugga till agronom. 

Har din utbildning till agronom bidragit till att du har fått en bredare kunskap om klimatet?  

Jag tycker verkligen att min utbildning till agronom har hjälp mig mycket. Både i form av ren kunskap om klimatförändringar, naturresurshantering och ekologi samt de maktfaktorer, system och orättvisor som omgärdar produktion och olika typer av naturresurshantering. Jag upplever att jag har fått med mig många perspektiv som hjälper mig att se komplexiteten i frågor och förmågan att väga in både globala och lokala aspekter.

Vilka är dina bästa tips för att leva mer klimatsmart? 

Mitt bästa tips är att både göra livsstilsändringar och att engagera sig för en strukturell förändring. Det finns mycket vi som privatpersoner kan göra. Exempelvis kan vi se över hur vi reser, vad vi konsumerar, vilken mat vi äter och hur vårt sparande ser ut. Mitt tips är att tänka över vad som är viktigt för dig. Handlar det om klimat och växthusgasutsläpp, biologisk mångfald eller kanske om lokala ekosystem? Det viktiga är att vi alla gör något, men jag tycker även att det är viktigt att påpeka att det vi gör som individer inte räcker. Vi behöver en strukturell förändring och beslut på en högre politisk nivå. Därför är mitt andra tips för att leva mer klimatsmart att använda sin demokratiska röst och påverka politiska beslutsfattare och näringslivet.  

Intervju: Gabrielle Björk, SLU


Kontaktinformation