SLU-nyhet

SLU-doktorand bland hälsingegårdarna

Publicerad: 27 augusti 2020
Isabella Hallberg Sramek

Det är självklart när man tänker på det. Skog och hälsingegårdar hör ihop. När Hälsinglands museum vände blicken mot skogen tog de kontakt med SLU-doktoranden Isabella Hallberg-Sramek som forskar om skogsfrågor.

Idag har samarbetet redan lett till exkursioner och föreläsningar om skog, klimat och världsarvet Hälsingegårdar. Isabella Hallberg-Sramek är huvudsakligen verksam inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Ta ner himlen till jorden, men under 2020 har hon ägnat delar av sin tid åt att arbeta med Hälsinglands museum.

Hur är det att jobba med ett museum?

– Vi kommer från olika bakgrunder, har olika språk och det har varit väldigt givande för mig att koppla samman de här olika världarna. Hälsinglands Museum håller på att bygga upp ny kunskap och nya sätt att tänka kring historien och gamla föremål. De har ett stort intresse för framtidsfrågorna. Kan gamla tekniker och föremål inspirera oss när vi utvecklar det framtida biosamhället? Skogen har ju haft en central roll i vår historia och kommer att ha en minst lika viktig roll i framtiden.

Vad har ni gjort?

– Vi har tillsammans med människor i alla åldrar och med olika bakgrund utforskat frågor om skog, klimatförändringar och vår gemensamma framtid. Det märks att det finns ett jättesug att få veta mer om skogen och alla de användningsområden den kan komma att få i framtiden. Batterier, glas och textiler är bara några av de nya produkter som nu kan produceras av skog, så ur det perspektivet är det kanske bara fantasin som sätter gränserna. Men en annan kanske viktigare fråga är just vad vi borde använda skogen till i framtiden. Och det är en fråga vi kommer att fortsätta utforska både vid museet och genom min forskning inom Ta ner himlen till jorden.

Vad kommer att hända härnäst på Hälsinglands museum?

– Vi kommer att fortsätta att lyfta och diskutera de här frågorna med skolungdomar och andra aktörer i Gävleborgs län. För muséet är det viktigt att lyfta fram nya perspektiv på skogens framtid och därför är det särskilt spännande att arbeta med unga. Vi kommer också fortsätta samarbetet med regionen, världsarvet Hälsingegårdar, biosfärsområdet Voxnadalen och det regionala skogsprogrammet. Det händer spännande saker när man arbetar tillsammans.

Vill du rekommendera andra forskare att söka samarbeten utanför den traditionella forskarvärlden?

– Absolut! Det ger många nya spännande perspektiv när man går utanför både den traditionella skogsvärlden och forskarvärlden. Så det är bara att köra på!

Läs en intervju med Isabella Hallberg Sramek. ”Hälsingegårdarna bär på berättelser om skog och klimat.”

https://halsinglandsmuseum.se/onsdagsforelasning/2020/halsingegardarna-bar-pa-berattelser-om-skog-och-klimat/

Se Isabella Hallberg-Srameks föreläsning om skog och klimat. 

https://youtu.be/_yIFpOT21wY

Forskningsprojektet Ta ner himlen till jorden sker i samarbete mellan SLU och Umeå universitet och med finansiering från Formas. Projektet är associerat till Future Forests.

Läs mer om forskningsprojektet Ta ner himlen till jorden.

https://www.umu.se/forskning/projekt/ta-ner-himlen-till-jorden/