SLU-nyhet

Deltagare till forskningsprojekt om fyrhjulingar söks

Publicerad: 09 juli 2020

Varje år dör ett tiotal personer i olyckor med fyrhjulingar, oftast på grund av att fordonet vält. Därför startar en grupp forskare vid SLU nu ett forskningsprojekt som ska sammanställa och utvärdera fyrhjulingsanvändares erfarenheter och synpunkter gällande säkerhet och funktion, samt fånga upp vilka eventuella problem som kan upplevas med att ha ett vältskydd monterat på fordonet.

Målet är att de sammanställda erfarenheterna ska leda till utveckling av bättre och mer attraktiva produkter som i förlängningen kan öka acceptansen och efterfrågan på skyddsanordningar bland fyrhjulingsförare, och därigenom minska antalet personskador och dödsfall. 

I dag finns omkring 190 000 fyrhjulingar registrerade i Sverige. I takt med att antalet fordon och brukare ökat har även olyckor med allvarliga personskador som följd blivit vanliga, årligen har omkring 8–9 personer omkommit i samband med fyrhjulningskörning. I flertalet av dödsolyckorna har fyrhjulingen vält. Ett stort antal forskningsstudier har visat att ett enkelt vältskydd på fyrhjulingar väsentligt minskar risken för allvarliga personskador vid vältningsolyckor, och att monteringen av en lätt skyddsanordning på fordonet inte märkbart försämra dess stabilitet.

I det nystartade projektet kommer användare att använda och utvärdera vältskyddet Quadbar Flexi, https://quadbar.com/. Den som är intresserad av att delta i studien kan du läsa mer och anmälas sig på projektsidan; länk nedan.