SLU-nyhet

Vill du delta i en europeisk studie om lärande under coronapandemin?

Publicerad: 20 maj 2020

Studien syftar till att klarlägga hur universitetsstudenter hanterar den rådande situationen med avseende på utmaningar och hur deras nuvarande lärandesituation ser ut. Din medverkan bidrar till hur man kan stötta studenters hembaserade lärande under den här typen av situationer.

Vi skulle uppskatta om du kunde avsätta 15–20 minuter till att besvara frågeformuläret vid ett oavbrutet tillfälle. Eftersom vi bara kan använda fullständigt ifyllda frågeformulär ber vi dig att slutföra och svara på samtliga frågor i undersökningen. Undersökningen kommer att vara öppen fram till 10 Juni 2020. Det är viktigt att du fullföljer undersökningen innan dess.

Alla svar kommer att summeras och utvärderas helt anonymt. Undersökningen uppfyller EU:s GDPR krav. Inga personuppgifter eller e-postadresser kommer att sparas efter undersökningen. Deltagandet i den här studien är helt frivilligt och kan avslutas närsomhelst.

Du som ställer upp i undersökningen kommer att delta i utlottningen av 20 st. presentkort på ICA på 250 kr. Dessa Presentkorts giltighetstid är två och fungerar i fysiska ICA-butiker och på Apoteket Hjärtat.

Den här studien är den svenska delen i en större undersökning som genomförs i ett stort antal länder i ett samarbete som ligger under EU:s COST Action program. Örebro universitet ansvarar för genomförande av den svenska delen av studien.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Om du har några frågor, kontakta gärna shang.gao@oru.se på Örebro universitet.