SLU-nyhet

Nominera till 2020 års förtjänstmedaljer

Publicerad: 02 april 2020

I år är det elfte året som SLU delar ut sina tre förtjänstmedaljer. Alla anställda är välkomna att nominera kandidater och sista datum för nomineringar är 30 april.

Medaljen instiftades av SLU:s styrelse 2009 och delades ut första gången år 2010. Det är också styrelsen som beslutar om vilka personer som ska belönas. Medaljen finns i tre valörer.

Förtjänstmedaljerna

  • Den stora förtjänstmedaljen är förbehållen forskningsinsatser som bedöms "enastående i ett internationellt perspektiv".
  • Den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde".
  • Silvermedaljen är avsedd för en ung lovande talang till exempel "inom området innovationer och samverkan".

Här kan du läsa mer om SLU:s förtjänstmedaljer.

Nominera!

Alla anställda vid SLU har rätt att nominera kandidater till förtjänstmedaljerna. En nominering ska vara skriftlig, högst två sidor lång och innehålla både en presentation av den som föreslås och en motivering till förslaget. Det är viktigt att det framgår hur den nominerades insatser har gagnat SLU eller den sektor vi verkar inom. Om fler än en anställd står bakom nomineringen, ange vem som är kontaktperson och huvudförslagsställare.

Skicka era nomineringar till Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala, i ett slutet kuvert senast torsdag den 30 april. Skriv "Nominering förtjänstmedalj" på kuvertet.

Välkommen med Din nominering!


Kontaktinformation

Sune Lindh, akademisekreterare
Ledningskansliet, SLU
sune.lindh@slu.se, 018-67 10 12, 070-524 99 48