SLU-nyhet

25 procent fler sökande till SLU:s utbildningar på grundnivå

Publicerad: 17 april 2020

När den sista anmälningsdagen hade passerats hade det inkommit 13 procent fler anmälningar än i fjol till höstens högskoleutbildningar i Sverige. För SLU:s del handlar det bland annat om 25 procent fler sökande till utbildningarna på grundnivå.

Natten till torsdag den 16 april stängde Antagning.se anmälan till högskolans kurser och program för höstterminen 2020. Universitets- och högskolerådet (UHR) räknade preliminärt in 407 025 anmälningar – 46 843 eller 13 procent fler anmälningar än förra årets notering på 360 191. Att intresset för högskolestudier ökar i oroliga tider vet vi sedan tidigare, och Corona-pandemin är inget undantag.

Vid SLU har utbildningarna på grundnivå i år 25 procent fler sökande totalt (20 procent fler förstahandssökande). Gällande masterprogrammen är det svårare att göra jämförelser eftersom utbudet ändras, men om man bara jämför de program som även utlystes i motsvarande omgång HT19 är ökningen hela 68 procent (förstahandssökande).

– Självklart är det mycket uppmuntrande för SLU att se den tydliga ökningen av antalet sökande till våra viktiga utbildningar, samtidigt som jag måste vara försiktig med att dra för stora slutsatser. Jag vet att de som söker utbildningar ofta söker väldigt många olika program och kurser, så det är först när vi har våra nya studenter på plats som vi kan dra de stora slutsatserna, säger SLU:s prorektor Karin Holmgren.

På grundnivå är det de mest populära utbildningarna som ökar mest – veterinär- och djursjukskötarutbildningarna samt trädgårdsrelaterade utbildningar. Men även hippologprogrammet för ridhäst ökar, från 72 till 126 förstahandssökande. På masternivå är det de två varianterna av Outdoor environments for health and well-being som har i särklass flest sökande.

– Det är väldigt roligt att se det stora ökade intresset för våra trädgårdsrelaterade utbildningar och ett försiktigt ökat intresse för våra agrart inriktade utbildningar. Det här är ju utbildningar som är centrala för en hållbar utveckling av svensk och internationell matproduktion och vi behöver fler utbildade inom dessa områden för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Karin Holmgren.

OBS! Flertalet av höstens kurser och program vid SLU är fortfarande öppna för en sen anmälan – se www.slu.se/.

Relaterade sidor: