SLU-nyhet

Undervisning under coronautbrottet

Publicerad: 20 mars 2020

Just nu pågår en febril aktivitet för att på bästa sätt genomföra undervisningen på distans inför undervisningsperiod fyra.

Vi räknar med att kunna genomföra kurserna som ges vid institutionen till allra största del, eventuellt med några ersättningsmoment. Studenter med frågor skall kontakta sina programstudierektorer eller kursledare, samt läsa sin SLU e-post.

Webbsida med mer information från SLU till medarbetare och studenter

 

SLU:s rektor Maria Knutson Wedel och SLUSS ordförande Tuva Wrenfelt berättar om hur SLU gör med övergången till distansundervisning med anledning av coronaläget 18 mars 2020. (YouTube)


Kontaktinformation

Ingrid Sarlöv-Herlin, Prefekt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Ingrid.Sarlov-Herlin@slu.se, 040-41 54 07