SLU-nyhet

Institutionen för husdjursgenetik söker en doktorand och två postdoktorer

Publicerad: 05 februari 2020
Kor i ladugård

Institutionens vision är "klokt nyttjande av genetiska resurser" och har ungefär 60 medarbetare som bedriver forskning inom tillämpad husdjursgenetik, molekylär genetik, kvantitativ genetik och bioinformatik. Som doktorand eller postdoktor i det här projektet kommer du att bedriva forskning för att undersöka det sociala samspelet mellan kor.

Kor är sociala varelser som tillbringar större delen av sina liv i samröre med andra kor. Vi vet att stressade kor mjölkar sämre, men vi vet väldigt lite om hur djurens sociala liv ser ut. Vi måste därför öka vår kunskap om de sociala samspelen i en ladugård. Den digitala utvecklingen ger oss helt nya möjligheter att studera de sociala samspelen. I det här forskningsprojektet kommer du att jobba med data från mjölkkor insamlade via sensorer och mjölkrobotar för att på så sätt kvantifiera de sociala samspelen mellan korna. Det sociala samspelet påverkar även spridning av sjukdomar och avelsmöjligheterna vilka är två viktiga delar i projektet.

Syftet med forskningsprojektet är att förbättra både djurvälfärd och produktion hos mjölkkor genom att förbättra kornas sociala miljö.

Arbetet kommer att utföras som del samarbetsprojektet ‘Precision livestock breeding – improving both health and production in dairy cattle’ där forskare från SLU, Växa Sverige, Köpenhamns universitet, Högskolan Dalarna och RISE ingår. Projektet finansieras av FORMAS och Kjell & Märta Beijers Stiftelse.

Som doktorand eller postdoc i det här projektet kommer du att bedriva forskning tillsammans med forskare vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning. Vid Bejierlaboratoriet bedrivs forskning för att bättre kunna utnyttja data som samlas in automatiskt på teknikintensiva gårdar så att skötsel och avel av kommande generationers mjölkkor ska bli så effektiv som möjligt. Som medarbetare kopplad till Beijerlaboratoriet kommer du att ha tillgång till ett brett nätverk av forskare inom tillämpad husdjursforskning, statistik, maskininlärning och artificiell intelligens, både vid SLU och andra universitet.

Vi söker

Ansök senast 2020-02-23

Ansökan kan enbart skickas in via SLU:s hemsida


Kontaktinformation

Lars Rönnegård, forskare
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
lars.ronnegard@slu.se, 023-77 85 03