SLU-nyhet

Smågrisproducent med driv

Publicerad: 08 oktober 2020
Man sitter på stol på scen. Kvinna står vid bord. Foto.

Mattias Espert, en engagerad lantmästare, som idag har en av landets största smågrisproduktion med en omsättning på 70–75 miljoner om året. Driven från start och en stark tro på allt han gör har lett honom till den omfattande smågrisproducent han är idag.

Under Mattias uppväxt hade hans pappa en hobbyverksamhet med grisproduktion på familjegården Kvarnlyckan. Även att Mattias inte var speciellt kunnig om grisar fanns där ändå ett intresse för djuren som senare skulle utvecklas till det stora engagemanget för smågrisproduktion han har idag. Med påtryckningar från sin pappa valde Mattias att utbilda sig till lantmästare på Alnarp. Under sin utbildningstid velade Mattias inom vilket djurslag han ville inrikta sig på och kollade in olika branscher för att se vart intresset låg. Efter lång tids övervägning var det ändå hos smågrisarna som alla pusselbitar föll på plats.

Våga tro på det man gör

2005 bestämde sig Mattias för att utveckla och satsa på familjens hobbyverksamhet och startade en omfattande smågrisproduktion. Han gick till olika banker och bad om ett lån för att ha produktion för 400 suggor men många banker sa nej. Men tillslut gav det sig och han fick ett lån. Därefter var starten på verksamheten i full gång. Rekrytering av personal skedde dock ej, Mattias och hans mamma drev företaget själva till en början. Idag har Mattias däremot 25 anställda varar 18 heltidsanställda. Att alltid våga tror på det han gör och hans positiva tänk har varit hans stora drivkraft under åren som har resulterat i en besättning som idag består utav 3000 suggor och 90–100 000 kultingar. Detta är delat på två anläggningar, sin familjegård Kvarnlyckan norr om Smygehamn och en i Gärsnäs på Österlen.

Salmonellautbrott

Efter bara 3 år som verksamheten varit igång drabbades företaget av ett salmonellautbrott år 2009. Det hade hittats ett positivt prov på en av slaktgrisarna. Ett intensivt och krävande saneringsarbete startades och pågick i runt två år. Verksamheten fick gå ner på halvfart och det tog nästan fyra år tills produktionen var i full gång igen, fast denna motgång lyckades Mattias Espert att hålla sin produktion flytande och komma tillbaka med full produktion igen.

Projekt med stark kritik

Framtidsplanerna är goda för Mattias och att bygga ett grisstall och gödselanläggning intill biogasanläggningen i Jordberga är nästa projekt. Biogasanläggningen är en grönmassafabrik som är runt tio år. Det är tanken att ett samarbete ska ske där gödsel från grisarna blir till gas som sedan ska utnyttjas av lantbruksmaskinerna till växtodlingen, en positiv miljösatsning. Men trots miljöaspekten har detta projekt har fått stark kritik av grannarna som inte är speciellt nöjda med att ett grisstall ska byggas. De har haft åsikter om både flugor, lukt och all transport som kommer ske men trots all kritik kommer ändå en anläggning stå färdig om cirka fyra år. Mattias ser positiv på framtiden och om han hade fått göra något annorlunda hade han byggt större och satsat ännu mera.

Fakta:

Mattias Espert var inbjuden till SLU Partnerskap Alnarps entreprenörsfrukost den 2 oktober och intervjuades av Agneta Lilliehöök från Tejarps Förlag. Julia Carlsson, lantmästarstudent, var en av åhörarna och hon har skrivit ovanstående referat av intervjun.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation