SLU-nyhet

Nytt system för rapportering av incidenter och förbättringsförslag

Publicerad: 02 september 2019

Med det nya systemet, kallat IA-systemet (Information om arbetsmiljö), får vi ett enda verktyg för incidentrapporteringar och förbättringsförslag inom SLU.

Från och med idag, måndag 2 september, kan du rapportera via det nya systemet bakom ”När något hänt” på medarbetarwebben och studentwebben. På sidorna bakom ”När något hänt” kommer du också att hitta information om hur du använder systemet och hur du installerar IA-appen.

Vilka områden täcks inom IA-systemet?  

 • Arbetsmiljö,
 • miljö,
 • egendomssäkerhet,
 • personsäkerhet,
 • informationssäkerhet,
 • personuppgiftsincidenter,
 • kvalitet (endast Lövsta).

Vad kan rapporteras i IA?

 • Olyckor,
 • tillbud,
 • riskobservationer,
 • avvikelser,
 • förbättringsförslag.

Utbildning för chefer och skyddsombud i hantering av IA-systemet

Du som är chef eller skyddsombud bör gå igenom den webbaserade utbildningen från AFA Försäkring, så att du är förberedd när du får din första inrapporterade händelse att hantera:

Fakta:

IA står för ”Information om Arbetsmiljö” och är ett webbaserat system, utvecklat av AFA Försäkring tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och ingående branscher. Systemet stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. Via Partsrådet har SLU fått möjlighet att kostnadsfritt använda systemet.

SLU har valt att implementera IA så att vi förenklar och därmed uppmuntrar till ökad rapportering, inte minst vad gäller förslag till förbättringar inom alla områden. Systemet erbjuder många fler möjligheter såsom riskhantering, arbete med handlingsplaner, checklistor och planering av skyddsronder med mera. Dessa verktyg får gärna chefer och skyddsombud ta del av och bidra till att implementera och utveckla.

Kontakta i så fall projektgruppen, se kontaktuppgifter nedan, med frågor, synpunkter eller utvecklingsförslag senare under hösten när systemet har använts ett tag inom SLU.