SLU-nyhet

Forskning för djurens skull

Publicerad: 27 augusti 2019
Kattöga. foto

Rapporten som du hittar nedan är ett axplock av de resultat som kom ut av Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) forskning om katter, hundar och hästar under förra året. Djurhälsa och djurvälfärd är centrala områden vid SLU och här pågår studier av friska och sjuka djur, deras behov och beteenden. SLU är också det enda universitet i Sverige som utbildar veterinärer, djursjukskötare och husdjursagronomer.


Att leva nära djur har positiva effekter på människors välbefinnande och livskvalitet. Många människor finner till exempel en meningsfull fritid i hund-, katt- och hästägande. Inte minst hälsoaspekten av att röra på sig tillsammans med sitt djur får stor betydelse i ett samhälle där de negativa konsekvenserna av ett stillasittande liv  uppmärksammas allt mer. Samvaron med sport- och sällskapsdjur är dessutom hälsobringande eftersom den bland annat sänker puls och blodtryck. Vi håller djuren för vår egen skull och på våra villkor vilket gör oss ansvariga för deras hälsa och välmående.

Forskning om sport- och sällskapsdjur är viktig i en samhällsutveckling för välmående människor och djur. Utvecklingen i samhället visar att vi behöver öka kunskapen om modern, etisk, hållbar djurhållning, inkluderat hur djuren används för arbete, sport och sällskap. Forskning om djurs spontant uppkomna sjukdomar är grunden för utveckling av förebyggande djurhälsoinsatser och behandling av sjuka djur, men ger också ökad kunskap om de sjukdomar som drabbar både människor och djur. Våra forskare arbetar med alla dessa aspekter av djurhälsa och djurvälfärd.

Trevlig läsning!


Kontaktinformation

Li Hedenström
Marknads- & kommunikationsansvarig UDS

E-post: li.hedenstrom@slu.se