SLU-nyhet

Får stipendium för uppsats om starkare rotsystem hos skogsplantor

Publicerad: 15 juli 2019

Emil Bengtssons kandidatarbete fokuserar på en ny metod för att stärka skogsplantors rotsystem belönas med Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid.

Emil Bengtssons kandidatuppsats studerar en alternativ metod för att stärka rotsystemet hos mikroplantor som används vid plantering av skog. Emil Bengtsson visar att metoden med s.k. tillväxtregulator stärker rötterna på gran och tall.

"På ett nyfiket sätt har författaren testat en ny metod för att utveckla skogsplantors tillväxt och rotsystem. Att utveckla metoder för att få fram robusta plantor är en central del i skogsbruket, inte minst med tanke på ökad internationell konkurrens, klimatförändringar och andra utmaningar för skogsbruket", skriver juryn, som bestått av jord- och skogsbruksexperter på Landshypotek Bank, i sin motivering.

"Uppsatsen har på ett nytänkande sätt fört över kunskap kring tillväxtregulatorer, vilket är en metod som används inom jordbrukssektorn. Försöket har visat att metoden är intressant med en positiv effekt på granplantor, men att mer forskning behövs innan metoden kan användas i större skala för gran- och tallplantor. Författaren bidrar med flera förslag på fortsatt forskning inom området", avslutar juryn.

"Stipendiet känns som ett kvitto på att man har gjort något bra, och det känns kul att göra något som man kan ha praktisk nytta av", säger årets stipendiat Emil Bengtsson som studerar till mark- och växtagronom på SLU.


Kontaktinformation