SLU-nyhet

Docentföreläsningar på NJ-fakulteten 2019

Publicerad: 21 februari 2019

Den 5 mars hålls docentföreläsningar på fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. Det är öppna föreläsningar och alla är välkomna. Föreläsningarna hålls på Ultuna i södra Uppsala.

Föreläsningarna hålla i sal L i Undervisningshuset Almas allé 10 på Ultuna i södra Uppsala. Se nedan för vägbeskrivning.

09.00 Fil Dr Erica von Essen i ämnet miljökommunikation. 
Changing Human-Animal Relations in Environmental Communication
Föreläsningen hålls på engelska.
Sammanfattning

10.30 Agr Dr Ann-Charlotte Wallenhammar i ämnet växtodlingslära. 
Hållbar produktion med friska grödor i fokus
Föreläsningen hålls på svenska.
Sammanfattning

13.00 Agr Dr Katarina Kyllmar i ämnet markvetenskap med inriktning vattenvårdslära. 
Små avrinningsområden i jordbrukslandskapet – förståelse av komplexa system genom samverkan mellan forskning, miljöanalys och samhälle
Föreläsningen hålls på svenska.
Sammanfattning

14.30 Agr Dr. Johannes Koestel i ämnet markvetenskap med inriktning biogeofysik. 
Soil structure and Soil Function
Föreläsningen hålls på engelska.
Sammanfattning

Relaterade sidor:


Kontaktinformation