SLU-nyhet

Värt att veta Ultuna om trädens roll som värdar

Publicerad: 04 november 2019

Torsdagen den 7 november håller Sebastian Sundberg på Artdatabanken en populärvetenskaplig föreläsning med titeln Hur mycket är ett träd värd. Föreläsningen hålls på biblioteket plan 1 med start klockan 12.15.

Gran, tall och ek har vardera omkring 1 000 arter av svampar, lavar, mossor och ryggradslösa djur knutna till sig. En dryg femtedel av Sveriges alla landlevande arter är beroende av en enda värdväxt.

Direktsändning

Föreläsningen direktsänds och kan ses i efterhand. Här är länken: https://play.slu.se/qc/?id=0cscji

Vem är Sebastian?

Sebastian Sundberg är kärlväxtansvarig vid Artdatabanken och ledde arbetet med klassningarna av arters förhållanden till värdväxter vars resultat sammanfattades i en rapport som publicerades under våren 2019.

Samlad programsida

Klicka här för att se det kommande programmet i föreläsningsserien Värt att veta

Kontakt

Lousia Hatamian
Telefon: 018-67 23 93
E-post: lousia.hatamian@slu.se

Relaterade sidor:


Kontaktinformation