SLU-nyhet

Två nya utbildningar på SLU

Publicerad: 28 september 2018

SLU:s styrelse har på förslag från Utbildningsnämnden fattat beslut om universitetets utbildningsutbud under 2019–2020.

De förändringar som kommer att genomföras är att inrätta ett nytt masterprogram, Forest Ecology and Sustainable Management (120 hp), samt att starta programmet Landskapsingenjör (180 hp) även i Uppsala. Det sistnämnda programmet erbjuds i nuläget enbart i Alnarp.

Länk: SLU:s nuvarande utbildningsutbud på grund och avancerad nivå       https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/

Relaterade sidor:


Kontaktinformation