SLU-nyhet

Välkomna till en ny termin!

Publicerad: 08 augusti 2018

Sommarledigheterna är över för de flesta och SLU:s alla arbetsplatser börjar återigen befolkas. Snart kommer också såväl gamla som nya studenter, såväl från när som från fjärran, att synas i våra lokaler.

Vi har sett glädjande antagningssiffror med en ökning på runt sju procent jämfört med siffrorna för hösten 2017. Det är bra!

Sommaren med sin extrema vädersituation – den långa torkan och de många bränderna – påminner om vikten av att ha en god beredskap för att hantera att naturen inte är konstant. Ett uthålligt samhälle behöver ha beredskap för både enstaka extrema vädersituationer och för långsiktiga klimatförändringar. Universiteten – inte minst SLU – spelar en viktig roll i att ta fram och förmedla ny kunskap kring hur samhällen kan hantera såväl naturliga som människoskapade variationer i väder och klimat.

Mycket är på gång i höst. Vi ska analysera och dra slutsatser utifrån resultaten av Kvalitet och Nytta-utvärderingen (KoN2018) och vi ska arbeta vidare med en skarp färdplan, som ska hjälpa oss att närma oss visionen om fördubblat antal studenter vid SLU. Det är centralt att medarbetare involveras och engagerar sig i dessa processer för att vi ska nå den bästa utvecklingen.

Regeringen har ett antal utredningar av relevans för universiteten på gång. Utredare Agneta Bladh ska presentera sin slutrapport med förslag om en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor och Pam Fredman slutför arbetet med Styr- och resursutredningen (”Struten”); ett övergripande förslag till modell för utvecklad styrning av universitet och högskolor. Det här är viktiga utredningar att följa och reagera på, då de beslut som de leder till kommer att påverka universiteten rejält.

Det är valår i år inte bara nationellt utan även vid SLU. Fakulteternas valberedningar förbereder för val av dekaner och andra ledamöter till fakultetsnämnderna och SLU:s valberedning förbereder val av ledamöter till Utbildningsnämnden. Slutligen, rektorsrekryteringen är i full gång.

Vi har en spännande höst att se fram emot! Varmt välkomna tillbaka!

Peter Högberg och Karin Holmgren

Relaterade sidor:


Kontaktinformation