SLU-nyhet

Profilen för SLU:s nästa rektor beslutad

Publicerad: 18 juni 2018

SLU:s nästa rektor ska ”stärka och synliggöra SLU:s betydelsefulla roll och bidrag till en hållbar samhällsutveckling” och ”leda universitetet på ett sätt som skapar stolthet och engagemang hos studenter och medarbetare”.

Det är några lydelser som SLU:s styrelse i förra veckan beslutade, då kommande arbete i rektorsrekryteringen fastställdes.

Därtill finns ett antal andra förväntningar på nästa rektor, som dessutom, enligt Högskoleförordningen ska uppfylla behörighetskraven för anställning som professor eller lektor, ska ha erfarenhet av att ha lett och strategiskt utvecklat akademisk verksamhet samt ha en aktad vetenskaplig ställning, ska ha goda kunskaper om statsförvaltning, ska ha internationell erfarenhet samt vara svensk medborgare – det måste myndighetschefer vara.

Annonsen kommer att publiceras i sin helhet i slutet av juni och annonseras digitalt och i pressen kring månadsskiftet juni–juli med sista ansökningsdag 27 augusti. Kandidater kan också nomineras av den som är anställd vid SLU.

I början av september sammanträder rekryteringsgruppen för att sålla fram ett antal kandidater, som sedan ska intervjuas för att därefter genomgå en hearing med hörandeförsamlingen. Dess 45 ledamöter representerar bland annat fakulteterna, studenterna och personalorganisationerna. Den 17 december beslutar styrelsen vilken kandidat som ska föreslås och därefter fattar regeringen slutgiltigt beslut om vem som ska utnämnas till rektor för SLU.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation