SLU-nyhet

”Dubblera EU-budgeten till universiteten”

Publicerad: 30 april 2018

Dubblera EU:s budget för forskning, innovation och utbildning, skriver tolv svenska universitetsrektorer, däribland SLU:s Peter Högberg, i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

”EU behöver satsa dubbelt så mycket på forskning, innovation och utbildning för att säkra spetsforskning som kan lösa framtida samhällsutmaningar. Andra vinster skulle vara nya arbetstillfällen och mer inkluderande samhällen. Men det är viktigt att ökade EU-anslag kompletterar – inte ersätter – ­nationella satsningar.

En dubblering av EU:s anslag i kombination med tillräckligt stora nationella satsningar skulle skapa 650 000 arbetstillfällen och göra EU till en global ledare inom viktiga områden”, skriver de tolv bl a.

”Men för att tillräckligt snabbt kunna nå resultat i linje med FN:s 17 hållbarhetsmål måste den offentliga finansieringen vara både tillräckligt stor och långsiktig – inom EU och nationellt.

Vi uppmanar därför den svenska regeringen att i förhandlingarna om EU:s budget arbeta för att en större andel av budgeten avsätts för forskning, innovation och högre utbildning”, avslutas debattartikeln.

http://www.unt.se/asikt/debatt/dubblera-eu-budgeten-4966526.aspx

Relaterade sidor:


Kontaktinformation