SLU-nyhet

Nominera till rektor Mårten Carlssons pris 2018

Publicerad: 21 mars 2018

SLU instiftade år 1995 Rektor Mårten Carlssons pris som en hyllning till professor Mårten Carlsson och hans arbete som rektor för SLU åren 1982-1994. Priset är avsett att ”premiera förtjänstfulla insatser som främjat dialogen mellan samhälle, näringsliv och SLU”.

Priset kan tilldelas personer som är verksamma inom och utom SLU. För att en anställd vid SLU ska kunna tilldelas priset krävs insatser utöver att de normala arbetsuppgifterna har lösts. Prissumman uppgår till 50 000 kr.

De senaste pristagarna har varit:

  • 2000: Driftledare Torsten Kellander, Torslunda försöksstation
  • 2002: Forskningsledare Bengt Ehnström, ArtDatabanken
  • 2004: Agr dr Olle Pettersson
  • 2006: Jägmästare Roger Asserståhl
  • 2008: Professor Hans Andersson
  • 2010: Docent Torgny Wiederholm
  • 2012: Statskonsulent Margareta Stigson
  • 2014: f.d. naturvårdsrådet Torleif Ingelög
  • 2016: f.d. statskonsulent Per Andersson

Nominering med motivation skickas i ett slutet kuvert till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast måndagen den 30 april 2018.

Märk kuvertet ”Rektor Mårten Carlsson pris”. Nomineringen kan även mejlas till registrator@slu.se.

Välkommen med din nominering!


Kontaktinformation

Sune Lindh, akademisekreterare
Ledningskansliet, SLU
sune.lindh@slu.se, 018-67 10 12, 070-524 99 48