SLU-nyhet

Fler sökande till SLU:s utbildningar

Publicerad: 24 april 2018

När anmälan inför höstens utbildningar stängdes i mitten av förra veckan visar det sig att antalet anmälningar till SLU har ökat med fyra procent jämfört med föregående år. Resultatet är mycket positivt, särskilt som det totala antalet anmälda till universitets- och högskoleutbildningar i Sverige inför hösten istället har minskat med två procent jämfört med föregående år.

SLU är ett av endast sju lärosäten som visar på en ökning i anmälningar, vilket visar att SLU står sig bra i konkurrensen med andra universitet och högskolor. Det är fjärde året i rad som antalet ansökningar inför höstens utbildningar minskar rapporterar Universitets- och högskolerådet (UHR). Som huvudsaklig orsak anges den rådande högkonjunkturen där allt fler ungdomar väljer arbete framför studier.

– Det är roligt att se att så många blivande studenter söker sig till SLU och att intresset är fortsatt högt även i tider då färre unga personer väljer att läsa vidare, kommenterar Karin Holmgren, prorektor vid SLU.

Bland de program vid SLU som ökar mest i antalet förstahandsansökningar kan nämnas trädgårdsingenjörsprogrammen, agronom mark/växt, agronom husdjur och euroforester. Antalet anmälda till kurser ökar också jämfört med 2017, vilket har varit en generell trend de senaste tio åren. När vi jämför 2018 med 2008 har antalet förstahandsanmälningar till kurser ökat med 60 procent.

 SLU

2017   2018 

 Totala antalet anmälningar

 10 732   11 173 

 Antalet förstahandsanmälningar

 6 532 

 6 619 

 

Relaterade sidor: