SLU-nyhet

Påminnelse - dags att nominera till 2018 års förtjänstmedaljer

Publicerad: 19 april 2018

SLU delar i år ut sina tre förtjänstmedaljer för nionde gången. Nu kan alla anställda nominera sina kandidater, fram till den 30 april.

Medaljen instiftades av SLU:s styrelse 2009 och delades ut första gången år 2010. Det är också styrelsen som beslutar om vilka personer som ska belönas. Medaljen finns i tre valörer.

Förtjänstmedaljerna

  • Den stora förtjänstmedaljen är förbehållen forskningsinsatser som bedöms "enastående i ett internationellt perspektiv".
  • Den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde".
  • Silvermedaljen är avsedd för en ung lovande talang till exempel "inom området innovationer och samverkan".

Här kan du läsa mer om SLU:s förtjänstmedaljer.

Nominera!

Alla anställda vid SLU har rätt att nominera innehavare av medaljen. En nominering ska vara skriftlig, högst två sidor lång och innehålla både en presentation av den som föreslås och en motivering till förslaget.

Nomineringar skickas till Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala, i ett slutet kuvert senast 30 april. Skriv "Nominering förtjänstmedalj" på kuvertet.


Kontaktinformation

Sune Lindh, akademisekreterare
Ledningskansliet, SLU
sune.lindh@slu.se, 018-67 10 12, 070-524 99 48