SLU-nyhet

Internationella möjligheter

Publicerad: 01 februari 2018

UHR har beslutat att öka programmets Linnaeus-Palme programmets budget med cirka 20 procent jämfört med 2017.

Linnaeus-Palme har lärar- och studentutbyten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer.

Ansökan öppnar i februari. Så snart UHR fattat beslut om första och sista ansökningsdag kommer UHR att publicera alla detaljer på www.utbyten.se.

Som student söker man utbytesplats och stipendium hos den institution man studerar vid och som beviljats medel.

MFS-programmet

UHR har tilldelats en betydligt större budget i år jämfört med förra året för programmet Minor Field Studies (MFS). Genom programmet kan studenter få stipendium för att på plats i ett låg- eller medelinkomstland samla material till en uppsats eller ett examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

SLU söker medel från UHR då ansökan öppnar i februari.

studentwebben kommer information att finnas när du som student kan ansökan om MFS-stipendium!

Linnaeus-Palme programmet och MFS-programmet finansieras av Sida och administreras av UHR

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation