SLU-nyhet

Peter Högberg avtackad

Publicerad: 12 december 2018

SLU:s avgående rektor Peter Högberg avtackades den 6 december med bland annat en seminarieförmiddag med rubriken För en levande värld – SLU i det svenska högskolelandskapet.

Under seminariet lett av professor Mats Benner vid Lunds universitet fick SLU:s prorektor och vicerektorer ge sina infallsvinklar på SLU i nu- och framtid: Erik Fahlbeck, vicerektor för samverkan, Ylva Hillbur, vicerektor för internationalisering, Kevin Bishop, vicerektor för miljöanalys och slutligen prorektor Karin Holmgren, som fick redogöra för visionen att universitetet ska fördubbla sitt studentantal, inte bara för att universitetet behöver det utan också för att världen faktiskt också gör det.

Efter lunch blev det dags för avtäckningen av det obligatoriska rektorsporträttet, att hängas upp i styrelserummet. Peter Högberg har avporträtterats av Uppsalakonstnären Jekaterina Pertoft.

Därefter fick såväl studenter och medarbetare vid universitetet som tillresta myndighetspersoner och honoratiores avtacka Peter Högberg, som formellt lämnar rektorsposten till årsskiftet för att återgå till forskningen.

Prorektor Karin Holmgren kommer att vara tillförordnad rektor fram tills att en ny rektor är på plats. Kandidat till posten är professor Maria Knutson Wedel, Chalmers men det återstår ännu ett styrelsebeslut och därefter ett regeringsbeslut. Tillförordnad prorektor fram till dess blir vicerektor Erik Fahlbeck.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation