SLU-nyhet

Rektor bloggar om klimatarbetet vid SLU

Publicerad: 02 november 2018

SLU ska vara en stark, positiv kraft i klimatarbetet, genom att ta fram metoder och kunskaper som leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Genom denna så kallade indirekta miljöpåverkan, har vi möjligheten att bidra med mycket, och därmed kompensera för vår direkta miljöpåverkan. Det skriver SLU:s rektor Peter Högberg i ett blogginlägg som knyter an till en pågående debatt om svenska universitets klimatpåverkan.

För några dagar sen skrev 18 forskare från åtta svenska lärosäten, däribland tre från SLU, en artikel i DN Debatt där de uppmanar svenska lärosäten att halvera sina egna utsläpp av växthusgaser inom fem år. Artikeln har följts av flera repliker, bland annat en där en SLU-forskare vid Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi (CERE) medverkar. I SLU:s rektorsblogg berättar nu rektor Peter Högberg om universitetets direkta och indirekta miljöpåverkan.

Högberg inleder artikeln med att lyfta SLU:s roll i frågor som rör produktion av bland annat mat, foder, fiber och energiråvaror, inklusive ansvaret att i forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys beakta de avtryck på miljön som denna produktion är behäftad med. Ett viktigt mål är här att ta fram metoder och kunskaper som leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Genom denna indirekta miljöpåverkan, har SLU möjligheten att bidra med mycket, och kan därmed kompensera för universitetets direkta miljöpåverkan.

Högberg skriver bland annat: "Om vi begränsar oss till att se SLU:s uppdrag och avtryck som enbart nationellt, så är det uppenbart att vi kan påverka sektorer med många tiopotenser större utsläpp av växthusgaser i Sverige än SLU!"

I inlägget resonerar Högberg också om möjligheter, avvägningar och begränsningar när det gäller det direkta miljöarbetet. Som avslutande ord skriver han: "Vi har också kommit långt i vårt direkta miljöarbete. Ibland ställs dessa intressen mot varandra (oftast på kort sikt). Som arbetsgivare och med vårt ansvar för studenter har vi också att väga in rimliga krav på människorna i organisationen. Vi fortsätter att arbeta med den balansen!

Rektors blogginlägg

Länk till det ursprungliga debattinlägget i DN Debatt

Länk till replik från forskare vid CERE


Kontaktinformation