SLU-nyhet

De skogsakademiska utbildningar - öppna upp och tänk större!

Publicerad: 15 november 2018

Passa på att tänka större! Det var Erland Måralds uppmaning till deltagarna i det seminarium som anordnades av KSLA:s arbetsgrupp för kompetensförsörjning den 6 november. Under seminariet presenterade Erland Mårald slutsatser från projektet Future Education. Resultatet från arbetet publiceras i skriften Framtidens skogsakademiker – Skogsakademisk utbildning i ett tidsövergripande perspektiv.

Frågan om vad framtidens skogsakademiker behöver kunna har stått i fokus för projektet Future Education. De färdiga analyserna visar på flera nya kompetenser som knackar på dörren. Det handlar dels om mer teknik, som i digitalisering, automatisering och nya produkter. Det handlar dels om samhällsvetenskap och om mer generiska kompetenser som omvärldsanalys, helhetssyn och förmåga att kommunicera och föra dialog.

– Det finns en efterfrågan på skogsakademiker med en förmåga att orientera sig i samhället och omvärlden – inte bara i sektorn, konstaterar Erland Mårald. Han vill fästa uppmärksamheten på att det gamla sektorstänket riskerar att stänga nya möjliga arbetsområden.

Erland Mårald genomförde en serie djupintervjuer med personer med lång och bred erfarenhet inom det skogliga samhällsområdet. Ett genomgående budskap var en uppmaning om att öppna upp skogsutbildningen, ”öppna upp på alla sätt!” Många såg ett införande av Bologna-systemet som en chans att erbjuda studenterna fler valmöjligheter. Det kan skapa mer mångfald och förhoppningsvis också locka studenter med olika bakgrund och förkunskap.

De skogsakademiska utbildningarna slits mellan olika krav och drivkrafter. Ska studenterna utbildas till generalister eller ökar behovet av specialister? Hur kan den begränsande bilden av vad som är en skogsakademiker ändras? Hur ska arbetet med ökad jämställdhet få verklig effekt? Erland Mårald avslutade sitt anförande med att uppmana deltagarna att fråga sig om det räcker med små steg och korrigeringar för att lösa de problem som finns.

– Jag menar att när det handlar om de mer djupgående problemen har jag svårt att se att små steg räcker – så passa på att tänka större!, avslutade Erland Mårald sitt anförande.

Skriften Framtidens skogsakademiker – Skogsakademisk utbildning i ett tidsövergripande perspektiv finns att beställa hos KSLA (http://www.ksla.se/publikationer/kslat/kslat-5-2018/)


Kontaktinformation

Annika Mossing, kommunikatör
Fakulteten för skogsvetenskap, SLU
annika.mossing@slu.se, 0727-10 39 44