SLU-nyhet

Två rektorskandidater kallade till hörandeförsamlingen

Publicerad: 26 oktober 2018

Rekryteringsgruppen har beslutat att kalla två kandidater till hörandeförsamlingens hearing den 12 november. Kandidaterna är Karin Holmgren och Maria Knutson Wedel.

Hearingen är ett led i rekryteringen av en ny rektor vid SLU. Hörandeförsamlingen har 45 platser och är ett rådgivande organ till rekryteringsgruppen och styrelsen.

Karin Holmgren är född 1959, FD i naturgeografi vid Stockholms universitet (SU) 1995, professor i naturgeografi vid SU 2005-2016. Professor i samma ämne vid SLU sedan 2016. Prorektor vid SLU sedan den 1 mars 2016. Läs mer här om Karin Holmgren

Maria Knutson Wedel är född 1963, FD i fysik vid Chalmers 1996, biträdande professor i konstruktionsmaterial vid Chalmers sedan 2008. Vicerektor för grundutbildning vid Chalmers sedan 2012. Läs mer här om Maria Knutson Wedel.

– Det var glädjande stor enighet i rekryteringsgruppen om att kalla dessa två, säger Rolf Brennerfelt, ordförande i rekryteringsgruppen för ny rektor.

Läs mer om processen för rekrytering av ny rektor på https://internt.slu.se/ny-rektor/.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Kontaktperson avseende beslut och urval:
Rolf Brennerfelt, ordförande för SLU:s styrelse
rolf.brennerfelt@smhi.se

Kontaktperson avseende process:
Sune Lindh, akademisekreterare
sune.lindh@slu.se, tel 018-67 10 12, 070-52 49 948