SLU-nyhet

Doktorand i forskarutbildningsämnet biologi, med inriktning skogspatologi

Publicerad: 29 oktober 2018

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp söker efter en Doktorand i forskarutbildningsämnet biologi, med inriktning skogspatologi.

Phytophthora i skogsmiljöer - ekologi, mångfald och skötsel

Detta doktorandprojekt ingår i en större rekrytering av 5 doktorander vid SLU Alnarp som en del av Marie Skłodowska-Curie European Training Network PROTECTA (H2020-MSCA-ITN-2017-766048). Inom PROTECTA rekryteras totalt 15 doktorander till akademiska och industriella forskningsprojekt i flera Europeiska länder. Forskningen syftar till att utveckla nya och innovativa sätt att kontrollera sjukdomar som orsakas av algsvampar inom jordbruk, skogsbruk och akvatiska miljöer. Vi kommer att studera utvalda algsvampar och deras värdar i tvärvetenskapliga och sektorsövergripande projekt. Doktoranderna kommer därför att ha mentorer inom relevanta branscher och även genomföra studier i olika platser i konsortiet. Doktorandtjänsten är förlagd till institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap vid SLU i Alnarp. Institutionen bedriver grundläggande och tillämpad samhällsnära forskning inom områdena skogsekologi respektive skogsbruk och skötsel. Detta inkluderar abiotiska och biotiska skadegörare som potentiellt kan påverka de ekonomiska, ekologiska eller andra samhälleliga värdena i svenska skogar. Den sökande kommer att vara integrerad i en aktiv forskargrupp. Institutionen liksom forskargruppen kännetecknas av ett öppet arbetsklimat och erbjuder en stimulerande internationell arbetsmiljö.

Välkommen med din ansökan senast 2018-11-19

MER INFORMATION OCH ONLINE ANSÖKAN


Kontaktinformation