SLU-nyhet

Växtodlingsagronom med ena foten i Afrika

Publicerad: 22 januari 2018

Fem år har gått sedan de träffades sist. Agronomstudenterna med start 1973 på Plönninge lantbruksskola. I fredags var de tillbaka i Ultuna för att umgås, lyssna på föredrag och uppleva den utveckling som Ultuna gått igenom de senaste åren. SLU Alumn fick en pratstund med en av deltagarna, växtodlingsagronomen Eva Traore Dahlberg.

– Det är jätteroligt att vi fortfarande har kontakt. Vi som pluggade här på den tiden var med om att lantbrukshögskolan blev universitet. Mycket har hänt sedan dess, säger Eva Traore Dahlberg, och berättar att hon ser fram emot dagens rundtur på campus och få lära sig mer den forskning och de utbildningar som bedrivs här.

Även om hon inte träffar sina gamla kursare regelbundet så känner hon en samhörighet med alla.

– Vi var första året då det nästa var lika många tjejer som killar i årskursen vilket gjorde att kårlivet också tog fart. Vi hade vårbal, luciabal och många kämpalekar. Det jag gillade var att vi hade en sund livsstil. Man var ute och joggade och tänkte redan då på vad man åt. Och det tror jag fortfarande sitter i väggarna.

Efter studierna på SLU fick Eva ett stipendium att åka till Washington State University där hon tog en masterexamen i jordbruksekonomi. Där träffade hon också sin man som kom från Burkina Faso. Eva fick snabbt anställning i ett SIDA-finansierat FN-projekt i Burkina Faso. Under fyra år bodde hon där och startade upp ett byskogsbruk.

Tillbaka i Sverige började hon jobba som lantbrukslärare på en lantbruksskola utanför Kalmar och kombinerade det med konsultuppdrag i Afrika.

– Det passade väldigt bra eftersom vi hade fått fyra barn som behövde vår tid och omsorg. Men när lantbrukssskolan privatiserades 2011 fick vi agronomer gå över en natt.

Samtidigt längtade Eva tillbaka till tiden då hon bodde i Afrika och bestämde sig för att flytta dit under vinterhalvåret och ta olika konsultuppdrag. Det är en plan som hon har hållit sig till. Men i vinter har hon varit kvar i Sverige eftersom hon blivit erbjuden ett spännande uppdrag vid Linnéuniversitetet.

Tiden på SLU har präglat Eva och hon har haft stor nytta av sin agronomexamen. Det är tack vara den som hon har kunnat arbeta i Afrika.

– Min tid på SLU gjorde mig allsidig vilket har varit en stor fördel i mitt liv. Jag har inte låtit mig begränsas, avslutar Eva.

Fakta:

Den 19 januari träffades ett 20-tal agronomer med programstart 1973 i Ultuna. Lena Andersson-Eklund, SLU:s tidigare prorektor var initiativtagare till återträffen, då hon själv började sina agronomstudier på SLU 1973.

Under dagen fick deltagarna lyssna på föredrag av Pär Forslund, prodekan fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, som gav exempel på forskning vid SLU.

Anders Eriksson, fakultetsdirektör vid NJ-fakulteten, visade runt på Campus Ultuna och berättade om den utveckling Ultuna gått igenom.

Efter lunch berättade Britt Berglund, en av deltagarna från årskursen, vad hon jobbat med som professor i husdjursförädling.

Dagens avslutades med besök i Lövsta där Mats Pehrsson, platschef, berättade  om försöksstallarna och verksamheten på Lövsta.

Efter ett gediget program avnjöts en middag med mycket skratt på Ullbo.

Om SLU Alumn

SLU Alumn är länken mellan SLU och universitetets tidigare studenter.

Syftet med alumnverksamheten är bland annat att stärka SLU:s kontakt med omvärlden.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Karin Bennmarker, alumnsamordnare, utbildningsavdelningen
018-67 11 39
slualumn@slu.se