SLU-nyhet

Vad ska vårt forskningsfartyg heta? Rösta på din favorit!

Publicerad: 07 september 2017

SLU bygger ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg och fartyget ska nu få sitt namn. Vi har genomfört en namntävling där över 1000 förslag har kommit in. Nu är det dags att rösta på din favorit!

28 av de inkomna namnförslagen har valts ut*. När röstningen avslutats kommer en jury att utse det vinnande bidraget. I juryn sitter Ylva Hillbur, Gunnar Söderström, Magnus Appelberg, Lars Thorell, Erik Fahlbeck.

Rösta via länken nedan senast den 17 september!

Fartygets namn presenteras i samband med SLU:s 40-årsjubileum den 27 september och läggs kort därefter ut på fartygssidan.

Vi är mycket glada att så många engagerat sig i namnfrågan och vill tacka alla som har bidragit!

Till röstningen >>

Till fartygssidan >>

*Om urvalet: Många av förslagen i namntävlingen föll bort på grund av att de saknade en motivering, att de var direkt olämpliga eller inte fungerade efter att vi stämt av mot andra myndigheter.