SLU-nyhet

Sugen på insekter?

Publicerad: 29 september 2017

Än är det inte tillåtet att sälja insekter som livsmedel i Sverige, men i stora delar av världen är de en vanlig del av kosten. Många tror att insekter är framtidens mat även här. Lördag 30 september är det öppet hus på SLU i Uppsala i samband med universitetets 40-årsjubileum. Då ges tillfälle att höra om forskning och bekanta sig närmare med hussyrsor, en insektsart som kan bli den första att hamna på våra svenska tallrikar.

Åsa Berggren som forskar på insekter, kommer att visa och berätta om hussyrsan. Den kallas ibland "the entry bug", eftersom den anses vara lättast att ta till sig för ovana insektsätare. Den finns dessutom redan i Sverige, vilket gör den till ett bättre val för odling här än andra arter som inte är inhemska. Åsa Berggren och hennes kollegor vid SLU bedriver forskning om förutsättningarna för insektsodling och hur den kan påverka människor och hela ekosystemet.

Lördagens öppna jubileumsprogram bjuder också på mycket annat spännande: experiment, rundvandringar, korta föredrag och prova-på-aktiviteter. Se hela programmet här.

 

Läs rapporten Insects as food – something for the future? av SLU-forskarna Anna Jansson och Åsa Berggren här. 

Fakta:

SLU bedriver omfattande forskning inom de flesta delarna av livsmedelssystemet – från markanvändning och livsmedelsproduktion till hur problemen med matsvinn kan hanteras för att minska den negativa påverkan på miljön och klimatet. Den nya forskningsplattformen SLU Future Food inrättades i juli i år för att öka den tvärvetenskapliga forskningen och samverkan med andra parter i samhället för att hitta lösningar som gör livsmedelssystemet ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.