SLU-nyhet

Om skogens produkter

Publicerad: 26 september 2017

Institutionen för skogens produkter omorganiseras och delas upp. För studenter innebär det ingen förändring för undervisning där institutionen medverkat.

Fakulteten för skogsvetenskap har i strategin för 2017-2020 identifierat forskningsfälten ekonomi och biobaserade material som utvecklingsområden. Detta ligger i linje med den SLU-gemensamma strategi, som antagits för samma period. Institutionen för skogens produkter är i huvudsak verksam inom dessa områden, som inom fakulteten även finns vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi samt vid institutionen för skogsekonomi. Båda forskningsfälten präglas av ett flertal mindre miljöer inom SLU och för att stärka forskning och utbildning är det angeläget att på olika vis, bl.a. organisatoriskt, öka samarbetet mellan berörda grupper.

Som en följd av beslutet avvecklas institutionen för skogens produkter den 31 december 2017. Personalen inom ämnesområdet trävetenskap och träteknologi behåller sin geografiska placering i Uppsala, men förs organisatoriskt till institutionen för skogens biomaterial och teknologi. Personalen inom ämnesområdet företagsekonomi behåller på motsvarande vis sin geografiska placering i Uppsala, men förs organisatoriskt till institutionen för skogsekonomi.


Kontaktinformation