SLU-nyhet

Vad ska Sveriges nya forskningsfartyg heta?

Publicerad: 21 augusti 2017

SLU har fått i uppdrag av regeringen att bygga ett nytt oceangående undersöknings- och forskningsfartyg. Nu vill vi ha förslag på vad det nya fartyget ska heta.

– Vi ser gärna namnförslag som har en tydlig anknytning till fartygets forskningsverksamhet, säger Lasse Thorell, som är chef för SLU:s fartygsenhet.

Fartyget ska främst användas av SLU och SMHI. SLU undersöker fiskbestånd i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak med hjälp av trålning och avancerad ekolodning. Undersökningarna används till beståndsuppskattningar och att ge råd om hur mycket vi kan fiska på ett hållbart sätt. SMHI genomför utsjöexpeditioner för att studera bl.a. övergödning, syreförhållanden, marin försurning och marin biologi.

Tävlingsförslagen ska lämnas in senast den 3 september. De inkomna förslagen kommer att kontrolleras mot Transportstyrelsens fartygsregister, och SLU förbehåller sig rätten att inte beakta förslag som kan anses olämpliga eller stötande. Om två eller flera likadana förslag kommer in räknas bara det som togs emot först.

Från och med den 5 september kommer det att finnas möjlighet att rösta på de förslag som gått vidare, och röstningen pågår till den 17 september. Därefter kommer en jury att välja ut det vinnande bidraget. Fartygets namn presenteras på SLU:s 40-årsjubileum i Uppsala (Ultuna) den 27 september.

Vinnaren belönas med ett fint pris från SLU.

Mer om namntävlingen >>

Mer om det nya fartyget >>

Kontaktperson

Lars Thorell, chef på fartygsenheten. lasse.thorell@slu.se  018-671000


Kontaktinformation