SLU-nyhet

SLU i toppklass enligt Forskningsbarometern 2017

Publicerad: 30 juni 2017

SLU: s forskning hamnar mycket högt bland svenska universitet i den nya Forskningsbarometern 2017. Vad gäller andel högt citerade publikationer ligger SLU på andra plats. SLU:s ämnesområden agronomi och biologi har särskilt hög andel högt citerade publikationer.

I Vetenskapsrådets nyligen publicerade rapport Forskningsbarometern 2017 sammanställs tillgängliga data som beskriver svensk forskning i en internationell jämförelse.

Jämförelsen görs bl.a. avseende forskningsresurser i form av utgifter för forskning och utveckling, antal forskare och genomslag i form av publikationer och citeringar.

- SLU kommer fantastiskt väl ut i den här jämförelsen och det är extra roligt att publikationer inom våra ämnesområden har stort citeringsgenomslag, säger SLU:s rektor Peter Högberg.

SLU uppvisar i jämförelsen goda resultat när det gäller citeringsgenomslag mätt som andelen artiklar som tillhör de 10 procent mest citerade.

På listan över svenska lärosäten med andel högt citerade publikationer 2013-2015 placerar sig SLU på andra plats efter Karolinska institutet. Länk till större bild med diagrammet högst upp på sidan.

Rapporten redovisar även citeringsgenomslag för 16 ämnesområden i ett nationellt och internationellt perspektiv. Där framhålls två ämnesområden som Sverige främst utmärker sig i genom en hög andel högciterade publikationer - agronomi och biologi. Agronomi är en gruppering av flera områden innehållande bl.a. SLU-områdena Plant Sciences, Environmental Sciences, Forestry, Soil Science och Veterinary Sciences.

  • Bildtext till diagrammet högst upp på sidan (Ur: Forskningsbarometern 2017): Utvecklingen av citeringsgenomslag (andel högciterade publikationer) för olika grupper av lärosäten och ett antal enskilda lärosäten i Sverige. Artiklar publicerade 2008–2010 respektive 2013–2015. I kategorin Övriga ingår huvudsakligen företag, sjukhus (inte universitetssjukhus) och myndigheter utanför högskolesektorn. Konstnärligt inriktade högskolor och enskilda utbildningsanordnare redovisas inte på grund av ett för litet antal publikationer. Källa: Clarivate Analytics.

Kontaktinformation