SLU-nyhet

Var med i utlottningen av brandsläckare

Publicerad: 10 april 2017

Titta på filmen om brandsäkerhet vid SLU och svara på frågorna så är du med i utlottningen av bland annat handbrandsläckare med pulver.

Nu har du möjlighet att medverka i utlottningen av bland annat handbrandsläckare med pulver genom att svara på några frågor. Filmen visar vilka åtgärder du ska vidta på SLU vid en eventuell brand, för att motverka och begränsa skador.

Av rätt inskickade svar lottar vi ut ett 10-tal fina priser.

Vinnarna av utlottningen meddelas genom mejl och publiceras på studentwebben och medarbetarwebben under vecka 19.