SLU-nyhet

SLU bäst på arbetslivsanknytning

Publicerad: 12 april 2017

SLU är bäst på arbetslivsanknytning för nyutexaminerade studenter, enligt en undersökning som Naturvetarna har genomfört.

Även om flera lärosäten enligt Naturvetarnas studentmedlemmar har blivit bättre på att informera om vilka arbeten den utbildning de går kan leda till, finns stora brister och variationen mellan olika utbildningar och lärosäten är stor. Många naturvetarstudenter upplever fortfarande att de inte får det stöd som de behöver för att känna sig förberedda för arbetslivet när de tar examen.

Bara SLU får fler godkänt än underkänt, och är bäst på att informera.

– På frågan om lärosäten har underlättat kontakterna med arbetslivet, är det bara SLU som fler studentmedlemmar ger godkänt än underkänt. Sannolikt beror detta på att SLU har många yrkesprogram och att dessa har en tradition att samverka med näringslivet. En framgångsrik strategi som ökar studenternas möjligheter att få kvalificerade och relevanta arbeten efter examen, säger Marita Teräs, strateg naturvetenskaplig kompetens och arbetsmarknad hos Naturvetarna.

Arbetslivsanknytning är viktig för val av utbildning. Mot bakgrund av undersökningens resultat uppmanar Naturvetarna blivande naturvetare att ta reda på mer om utbildningens kvalitet.

– Ställ frågor om hur arbetslivsanknytning fungerar innan du väljer utbildning, rekommenderar Theres Lundahl, ordförande för Naturvetarnas studentråd.


Kontaktinformation