SLU-nyhet

Tall och Gran sida vid sida..

Publicerad: 16 mars 2017

I ett nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar Doktorand Oscar Nilsson om sin forskning. Oscar är doktorand i Skogsskötsel och skall under fyra år studera etablering och tillväxt på tall och gran.

Tall eller gran. I ett forskningsprojekt jämförs de sida vid sida och en sak är redan klar. På riktigt magra marker är tallen en glasklar vinnare - och på den absolut bördigaste marken slår tallen i taket.

Läs hela Nyhetsbrevet, HÄR


Kontaktinformation