SLU-nyhet

NJV:s vallkurs är tillbaka

Publicerad: 21 mars 2017
Rutor med gröna fält. Foto.

Hösten 2017 kommer NJV åter igen att ge sin vallkurs. Stommen i kursen är densamma som tidigare, men innehållet har förändrats något, bl.a. inkluderas fler typer av foder och kursen har därför nu namnet Grovfoder - odling och utfodring. Välkommen att söka kursen senast 18 april 2017 på www.antagning.se.

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om odling av grovfoder under svenska förhållanden samt konservering och utfodring av grovfoder, främst till mjölkkor. Några saker som kursen behandlar är:

  • Växtarter och sorter för vall och grovfoderproduktion i Sverige
  • Skötsel, produktion, konservering och utfodring av vall- och helsädsensilage
  • Översikt över kons matsmältning
  • Konventionell och ekologisk odling

Praktisk information om kursen:

  • Kursen kommer att gå under hela höstterminen 2017 (25 % av heltid), med start en vecka innan officiell terminsstart
  • Kursen har två fysiska träffar i Umeå
  • Kursen går i huvudsak på svenska
  • Grundläggande förkunskaper för behörighet för till högskolestudier
  • Skriftlig examination på någon av SLU:s huvudorter, Umeå, Uppsala, Skara eller Alnarp

Fakta:

Kursen är på 7,5 hp och går under hela terminen. Kursstart ligger drygt en vecka innan terminsstart då vi har fältstudier på första träffen. Kursledare för kursen är Johanna Wallsten (se nedan).

Länk till kursplan

Länk till antagning.se


Kursledare

Johanna Wallsten, forskare/Föreståndare SITES Röbäcksdalen
Institutionen för växtproduktionsekologi
johanna.wallsten@slu.se, 090-786 8716