SLU-nyhet

Välkommen till Trädgårdskonferensen 2017

Publicerad: 09 februari 2017

Den 24 oktober är det dags för trädgårdskonferens på Scandic City i Linköping. Fokus ligger på framtidsfrågor och trendspaning med koppling till de gröna näringarna. Även särskilda teman om bland annat företagsledning, kvalitet och teknik står på programmet.

Konferensen riktar sig till hela trädgårdsnäringen och alla som arbetar med yrkesmässig produktion av grönsaker, frukt, bär, prydnadsväxter, plantskoleväxter och andra trädgårdsväxter.

Mer information och anmälan till konferensen

Fakta:

Trädgårdskonferensen 2017 ordnas av Tillväxt Trädgård med finansiering från Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


Tillväxt Trädgård är ett samarbete mellan näringsliv och akademi med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i trädgårdsnäringen. Tillväxt Trädgård är ett samarbete mellan SLU, LRF Trädgård, RISE Jordbruk och livsmedel (fd. SP/JTI), Hushållningssällskapet, Växa Sverige, Lovang Lantbrukskonsult, Cascada och ProGro.


Kontaktinformation

Fanny Malmström
Enheten för samverkan och utveckling
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktionsvetenskap

0708 93 05 79, fanny.malmstrom@slu.se